Rechter staat acties in stadhuis Teteringen toe

DEN HAAG, 19 JUNI. De acties die ambtenaren volgende week op het gemeentehuis van Teteringen willen houden mogen doorgaan. Dit heeft de president van de rechtbank in Den Haag, mr. A. van Delden, gistermiddag bepaald.

De gemeente en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hadden een kort geding aangespannen tegen de bonden om de acties te voorkomen.

De actievoerende ambtenaren in Teteringen zullen telefoontjes van de VNG en ministeries niet doorverbinden of behandelen. Post van deze instanties blijft ongeopend liggen. Burgers worden wel geholpen. Elk uur wordt een telefoonstaking van tien minuten gehouden. In die tijd wordt een actiebandje opgezet. Stukken voor raadscommissies worden niet voorbereid. Niemand op het stadhuis mag echter verhinderd worden de telefoon op te nemen of de post te openen, zei de rechtbankpresident gisteren.

De bonden waren aanvankelijk van plan alle post afkomstig van de VNG en de ministeries ongeopend terug te sturen. Van Delden oordeelde dat de post op het gemeentehuis moet blijven liggen zodat de post na de actie alsnog kan worden geopend.

De komende week zullen in 34 andere gemeenten vergelijkbare acties worden gevoerd. Het personeel van alle huizen van bewaring en jeugdinrichtingen zal op dinsdag 29 juni een zondagsdienst draaien om een loonsverhoging van 2,5 procent af te dwingen. Dat heeft een woordvoerder van de ambtenarenbonden voor het rijkspersoneel gisteren meegedeeld.

Gedetineerden zullen door de zondagdienst een dag niet werken. Het personeel zal filmvoorstellingen voor de gedetineerden organiseren. Tot 29 juni zullen in diverse huizen van bewaring en gevangenissen stipheidsacties en werkonderbrekingen worden gehouden.

Het "technisch beraad' dat gemeentelijke werkgevers en ambtenarenbonden gistermiddag zouden houden over de mogelijkheden van een tweejarige CAO, is niet doorgegaan. De partijen hebben meer tijd nodig om de ideëen over zo'n arbeidsovereenkomst voor te bereiden.