Mr. L.F.D. ter Kuile legt met ingang van 1 maart ...

Mr. L.F.D. ter Kuile legt met ingang van 1 maart 1994 zijn functie van president van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam neer. Op verzoek van mr. ter Kuile heeft de minister van justitie hem per die datum eervol ontslag verleend.