Moslims zetten offensief voort

ZAGREB, 19 JUNI. Een algehele wapenstilstand in Bosnië-Herzegovina, die gisteren om 12 uur moest ingaan, lijkt slechts gedeeltelijk door de partijen te zijn nageleefd. Kroatische media maakten gisteravond melding van voortgaande offensieven door moslims in Centraal-Bosnië, vooral bij de Kroatische steden Vares, Novi Travnik en Kresevo. Volgens woordvoerders van de VN-vredesmacht UNPROFOR lijken Kroatische troepen in Centraal-Bosnië zich op te maken voor een tegenaanval.

Op andere fronten lijkt de artillerieactiviteit gisteren duidelijk te zijn afgenomen, aldus VN-bronnen. Nabij de stad Visoko kwam een Canadese VN-soldaat om het leven doordat Kroaten een anti-tankwapen tegen zijn pantservoertuig inzetten.

De Veiligheidsraad van de VN in New York gaf gisteren zijn definitieve goedkeuring aan het zenden van 7.600 extra troepen naar Bosnië-Herzegovina, dat al sinds meer dan een jaar in de greep is van een driezijdige burgeroorlog tussen Serviërs, Kroaten en moslims. De uitbreiding van het thans uit 9.000 man bestaande UNPROFOR in Bosnië-Herzegovina lijkt echter nog geruime tijd op zich te laten wachten, door terughoudendheid bij de meeste lidstaten van de VN, nieuwe troepen voor de operatie ter beschikking te stellen. Slechts Pakistan en Bangladesh hebben formele toezeggingen gedaan.

De extra VN-troepen zijn bedoeld voor de bewaking van de zogeheten "veilige zones' voor de moslims in Bosnië, maar het lijkt niet erg waarschijnlijk dat ze daar ook terecht zullen komen, althans niet die in Oost-Bosnië, als Gorazde en Zepa. De door de internationale gemeenschap in essentie gesteunde, nieuwe Servisch-Kroatische voorstellen voor een opdeling van Bosnië-Herzegovina in drie ethnische staten in confederatief verband, beogen het gebied van de moslims te beperken tot de steden Sarajevo, Tuzla, Zenica en mogelijk Bihac.

Nadat de Amerikaanse regering gisteren had laten weten de oplossing van de opdeling te steunen, verklaarde ook de Duitse minister van buitenlandse zaken, Klaus Kinkel, op bezoek in de Sloveense hoofdstad Ljubljana, zich gisteren voorstander van deze “noodoplossing, die niettemin de enige realistische is”. Bonn had eerder officieel geprotesteerd tegen een opmerking van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, die Duitsland ervan had beschuldigd met de overijlde erkenning van Kroatië vorig jaar veel aan de escalatie van het conflict in Joegoslavië te hebben bijgedragen.

De op 2 juni in Belgrado gearresteerde Servische oppositieleider Vuk Draskovic heeft gisteren geweigerd zich in de Militair-medische academie te laten behandelen, aldus het Joegoslavische persbureau Tanjug. Een protestmars voor zijn vrijlating, voor vandaag in Belgrado voorzien, is verboden, al heeft de politie wel vergunning verleend voor een bijeenkomst op één plaats. Volgens zijn advocaten is Draskovic bij zijn arrestatie ernstig mishandeld en wordt voor zijn leven gevreesd.