In 't Veld had van Lubbers niet weg gehoeven

DEN HAAG, 19 JUNI. Premier Lubbers vindt dat staatssecretaris R.J. In't Veld (onderwijs) wat hem betreft niet had hoeven aftreden. Ook na lezing van de zogeheten "risico-analyse' die ambtenaren voor minister Ritzen (onderwijs) hadden opgesteld, blijft Lubbers die mening toegedaan.

“Dat materiaal verbaasde mij niet”, zei Lubbers gisteravond na afloop van de ministerraad. “Ik had de indruk dat collega Ritzen het wel verbaasde.” De analyse bevatte onder meer een beschrijving van de commerciële opdrachten die In "t Veld als hoogleraar had uitgevoerd.

Met zijn oordeel neemt Lubbers afstand van Ritzen. Die zei gisteren op grond van de analyse dat het de “omvang” was van die opdrachten die In "t Veld in de loop der jaren heeft uitgevoerd, die “enorme risico's” met zich meebrachten van bijvoorbeeld nieuwe publikaties en politiek rumoer. Ook zou uit de analyse blijken dat In "t Veld zich enkele keren heeft bediend van briefpapier van de Erasmusuniversiteit voor offertes van zijn eigen BV.

De PvdA-er R.J. In 't Veld nam donderdagavond onverwachts ontslag als staatssecretaris van onderwijs, nadat hij een week eerder was beëdigd. Hij was in opspraak geraakt wegens bijbanen die hij had als hoogleraar bestuurskunde. Hij nam ontslag op aandringen van zijn minister en partijgenoot Ritzen.

“Ik ken In "t Veld als een hardwerkende man”, zei Lubbers gisteravond. Hij vertelde dat hij donderdagochtend nog tegen hem had gezegd: 111234567890“Het enkele feit dat je hoogleraar was met nevenverdiensten is geen reden om te vertrekken. Zolang jij het ziet zitten, zie ik het ook zitten.”

Lubbers erkende wel dat vice-premier en partijleider Kok en minister Ritzen in een andere positie zaten dan hijzelf. Omdat Kok en Ritzen zich in het verleden herhaaldelijk afkeurend hebben uitgelaten over "bijklussende hoogleraren' was de “verantwoordingsplicht” van Kok en Ritzen groter dan voor hemzelf, aldus Lubbers.

Het aftreden van de PvdA-staatssecretaris zet het voortbestaan van de coalitie volgens Lubbers niet onder druk. Wel erkent hij dat de toenemende problemen bij de regeringspartner “een zware belasting” zijn voor vice-premier Kok en de andere PvdA-ministers “en indirect ook voor mijzelf. Maar dat betekent niet dat de vice-premier niet zou willen besluiten wat nodig is”.

Verder toonde Lubbers zich niet verbaasd over de weigering van Kok om nieuwe tegenvallers te compenseren met nieuwe bezuinigingen. “Ik ben niet de minister van financiën, maar het heeft mij niet verrast”, aldus Lubbers.