Hoogovens zwakt bescherming af; Beurs gunt staalconcern overgangsperiode van achttien maanden

AMSTERDAM, 19 JUNI. Het staal- en aluminiumconcern Hoogovens heeft als een van de laatste beursfondsen toegezegd zijn meest omstreden beschermingsconstructie op termijn te beperken. De Amsterdamse effectenbeurs en Hoogovens maakten gisteren bekend overeenstemming te hebben bereikt over regeling, waarbij het staalconcern een overgangsfase van 18 maanden wordt gegund.

Hoogovens tekent de zogeheten "bijlage X' van het Fondsreglement van de beurs, waarin paal en perk wordt gesteld aan de bij Nederlandse ondernemingen zeer populaire beschermingsconstructies. In ruil daarvoor vervalt bij Hoogovens bij de vermelding in Prijscourant het "wybertje' waarmee ondernemingen worden aangeduid die de bijlage nog niet hebben getekend. De overeenkomst betekent dat op termijn een einde komt aan de zogeheten niet-royeerbare certificaten van Hoogovens, het effectiefste en meest omstreden wapen tegen een ongewenste overname.

Certificaten van aandelen zijn in feite niet veel meer dan veredelde winstbewijzen, doordat de houder ervan wel recht heeft op dividend maar geen stemrecht heeft. Het stemrecht berust bij een administratiekantoor, dat in het geval van Hoogovens 82,67 procent van de stemmen heeft. Bij niet-royeerbare certificaten kan de houder van de stukken de certificering nooit zelf opheffen, waardoor hem stemrecht zou kunnen krijgen. Zelfs als een overnemer alle stukken koopt, blijft de zeggenschap rusten bij Administratiekantoor voor Aandelen Hoogovens.

Hoogovens heeft nu beloofd deze bijna onneembare vesting op te heffen binnen 18 maanden “nadat zich een gebeurtenis voordoet die de toepassing van bijlage X met zich meebrengt”. Volgens Hoogovens is zo'n gebeurtenis het wijzigen van statuten “als wij bij voorbeeld onze naam veranderen”. Een beurswoordvoerder voegt eraan toe: “En als er iets gebeurt met hun andere beschermingsconstructies en als ze een aandelenemissie doen van groter dan 5 procent”. Hoogovens heeft behalve de certificaten ook nog bescherming van 175 prioriteitsaandelen (stukken met veel stemrecht), die in handen zijn van bevriende beleggers.

De bedrijven die bijlage X nog niet getekend hebben zijn Ahrend, Athlon, Nutricia, Reesink, Samas, CSM en Westersuiker. Voor Nutricia en Samas verwachten ingewijden binnenkort een oplossing. Ahrend wil niet tekenen zolang KNP BT een groot pakket aandelen bezit. De beurs is uitgesproken met Westersuiker en CSM: beide bedrijven worden volgend jaar uit de notering gehaald, maar willen dit voor de rechter aanvechten.