Hirsch Ballin is teleurgesteld over debat criminaliteit

ZATERDAGS BIJVOEGSEL PAG.3 VRAAGGESPREK

DEN HAAG, 19 JUNI. Minister Hirsch Ballin (justitie) is teleurgesteld over de manier waarop het debat over de criminaliteit zich ontwikkelt. Hij vindt dat de discussie zich te veel toespitst op de heenzendingen van criminelen. De verontwaardiging over andere zaken die de rechtsstaat uithollen is veel zwakker of zelfs afwezig.

Hirsch Ballin zegt dat vandaag in een vraaggesprek met NRC Handelsblad. Ook het CDA, de partij van Hirsch Ballin, maakt zich schuldig aan die versmalling, aldus de minister. “Het moet niet zo zijn dat we terecht komen in het patroon dat politieke partijen met elkaar gaan concurreren wie de meest gewaagde claims lanceert voor meer politie-ambtenaren of zo. Daar doen wij ook aan mee”.

Hij toont zich teleurgesteld over het feit dat bij het spoeddebat naar aanleiding van de vrijlating ("heenzending') van een 19-jarige crimineel onlangs in Amsterdam, de CDA-fractie het cellentekort niet onderkende als “heel ergerlijk verschijnsel aan de oppervlakte”. Onder de oppervlakte zit nog iets “waar we ons ook mee bezig moeten houden”. Het “dramatische tekort” aan cellen mag volgens hem niet dienen als bliksemafleider voor fundamentelere vraagstukken.

Het CDA-Kamerlid Soutendijk zegt in een reactie dat “er geen enkel verschil in opvatting bestaat tussen de CDA-fractie en de minister over de bredere achtergronden van de criminaliteit.” Door “verschillende verantwoordelijkheden” kunnen echter “de accenten verschillend komen te liggen”, zegt zij.

Volgens Hirsch Ballin is er in de Westeuropese samenleving een riskante tendens van verharding die onderschat wordt. Hij is van mening dat ondanks alles wat er al over misdaad is gezegd het verschijnsel eerder wordt onderschat dan overschat. “Het beeld van de criminaliteit is zwarter dan ik tot nu toe altijd heb aangegeven.”