Handelaren twijfelen aan lening-markt

AMSTERDAM, 19 JUNI. Nederlandse obligatie-handelaren zijn sceptisch over het vernieuwde systeem voor de handel in staatsleningen, waarmee de Amsterdamse effectenbeurs maandag van start gaat. Met de elektronische beeldschermhandel in staatsobligaties hoopt de beurs de aan Londen verloren markt deels terug te halen.

Komende maandag gaat de zogeheten "Amsterdam Treasury bond Market' (ATM) officieel van start met een opening door minister Kok (financiën). Het nieuwe systeem dat loopt via de Amsterdamse interdealer-broker Brondgeest en Van Hees, verschaft buitenlandse banken en handelaren toegang tot de schermhandel in leningen groter dan 2,5 miljoen gulden. Amsterdam heeft de ambitie om weer de grootste markt te worden voor de leningen van minister Kok. Op dit moment verloopt 70 procent van de handel via Londen en maar 30 procent via Amsterdam. De hoofdstad had in 1985 nog 80 procent van de markt. In guldens gemeten is de omzet van obligaties op Nederlandse markt dagelijks 3 miljard gulden.

Handelaren in Amsterdam geloven echter niet dat de beurs erin zal slagen om de naar Londen weggelekte obligatie-handel terug te winnen. “Ik ben er niet van overtuigd. Als mensen voor dit systeem kiezen, dan is dat om politieke redenen en niet om economische”, zegt een handelaar die in Londen handelt in guldens-leningen. Volgens handelaren zijn concurrerende systemen van verzekeraars even goedkoop en geschikt als het nieuwe systeem in Amsterdam.

De meeste van de tien grootste handelshuizen in Londen doen naar alle waarschijnlijkheid wel mee met het Amsterdamse systeem. Van vijf huizen is het inmiddels zeker: ABN Amro Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Salomon Brothers en Warburg. Binnenkort wordt de formele lidmaatschapaanvraag verwacht van andere buitenlandse huizen waarmee de besprekingen inmiddels zijn afgerond. Inmiddels hebben zich nieuwe huizen uit verschillende landen gemeld waarmee binnenkort gesprekken zullen worden gevoerd.

“We verwachten er niet veel van”, is het commentaar van een handelaar. Hij voorziet een groot aantal technische problemen, waarmee ATM de eerste tijd mee te maken zal krijgen. Volgens veel handelaren is het Amsterdamse systeem nagenoeg hetzelfde als reeds bestaande systemen, maar een stuk duurder dan diezelfde systemen.

Buitenlandse partijen moeten namelijk 40.000 gulden lidmaatschapsgeld betalen, terwijl de Nederlanders maar 5.000 gulden hoeven te betalen. “Voor die prijs krijgen buitenalnders wel extra diensten aangeboden, zoals de mogelijkheid om direct in te schrijven op nieuwe staatsleningen van de Nederlandse overheid”, zegt een handelaar.

Beurswoordvoerder H. de Ranitz ontkent dat het nieuwe systeem duur was, maar weigert de kosten te specificeren: “Het is niet duur. Het is goedgekeurd door een groot aantal buitenlandse huizen die op het systeem hebben ingeschreven”. Voor extra geld kunnen de buitenlandse partijen ook direct inschrijven op termijncontracten op obligaties met 6,5 procent rente met een looptijd van 10 jaar. Volgens handelaren zullen buitenlanders niet bereid zijn dat geld op tafel te leggen.

De vernieuwing van de obligatie-markt en het opsplitten van de hgandel naar de grootte van de orders, is een aanbeveling van het adviesbureau McKinsey. Het bureau voltooide vorig jaar een onderzoek naar de concurrentiekracht van Amsterdam en kwam tot de schokkende conclusie dat Beursplein 5 veel terrein heeft verloren aan Londen. Onder de aanbevelingen was ook de invoering van de schermenhandel in aandelen en het opsplisten van die handel in kleinere en grotere orders. In het kader van de vernieuwing heeft de beurs ook besloten om samen met de EOE-optiebeurs een onderzoek in te stellen naar een fusie. Diepgaande samenwerking kan de kosten van drukken en de concurrentiekracht vergroten.