Frans parlement aanvaardt nieuwe immigratiewet

PARIJS, 19 JUNI. De Franse Nationale Assemblée heeft gisteren met een grote meerderheid een voorstel aangenomen voor een nieuwe immigratiewet.

De wet stelt zwaardere eisen aan ieder die zich in Frankrijk wil vestigen en maakt het buitenlanders tevens moeilijker het Franse staatsburgerschap te verwerven door een huwelijk met een Fransman en door gezinshereniging. Het voorstel werd goedgekeurd met 480 stemmen voor en 88 tegen.

Het is het laatste in een reeks wetsvoorstellen dat een einde moet maken aan de stroom illegale buitenlanders en de criminaliteit die zij heten te veroorzaken. Eerder nam de door conservatieven en liberalen gedomineerde Assemblée een voorstel aan om de naturaliseringsprocedure minder eenvoudig te maken. Mensenrechtengroeperingen hebben tot het laatste ogenblik tegen de wet gevochten. Zij vinden dat de wet “fundamentele vrijheiden aantast, zoals het recht om als gezin bij elkaar te wonen”. (AFP)