EUTHANASIE

In NRC Handelsblad van 9 juni las ik dat “opvallend veel ouderen bang zijn dat zij bij ziekenhuisopname het slachtoffer worden van onvrijwillige toepassing van euthanasie”. Deze conclusie zou getrokken zijn uit de telefonische enquête "Ouderen aan de lijn' van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB).

Nadere bestudering van het rapport en navraag bij de PCOB leverde echter het volgende op: - De ongeveer 2000 mensen die zichzelf aanmeldden voor een interview zijn in geen enkel opzicht representatief voor de ouderen in Nederland (o.a. bleek dat 73 procent lid was van de PCOB; van alle Nederlandse ouderen is slechts 3 procent lid van de PCOB).

- In de enquête is geen enkele vraag over euthanasie gesteld.

- Aan het einde van het gesprek noemden enkelen (spontaan) het onderwerp euthanasie. De PCOB bevestigde dat dit om 2 procent van het totale aantal genterviewden ging. Een deel van hen sprak haar bezorgdheid uit over de nieuwe wetgeving rond euthanasie en kwam onder andere met de opmerking over onvrijwillige toepassing van euthanasie. Daarentegen waren er ook die aangaven dat ze onnodige verlenging van het leven afwezen. Tot de groep van 2 procent behoorde niemand die zei dat hij of zij bang was dat de eigen (huis)arts tegen de eigen wil euthanasie zou toepassen.

De conclusie die in het bericht wordt getrokken mist dus iedere grond. Maar wat nog veel erger is, is dat de suggestieve tekst aanleiding kan geven tot werkelijke angst bij een veel grotere groep bejaarden, berustend op enkele in de enquête gemaakte opmerkingen rondom wetgeving aangaande euthanasie, die overigens verdacht veel lijken op het standpunt dat de PCOB hierover inneemt.

    • Loes Pijnenborg