Brief Maij: contract was wel goedkoper

PAG.3 VRAAGGESPREK

DEN HAAG, 19 JUNI. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat), in verlegenheid gebracht door de Wijkertunnel-affaire over het al dan niet achterhouden van informatie aan de Tweede Kamer, schrijft vanmorgen in een brief aan de Kamer dat de staf van de commissie voor rijksuitgaven van verkeerde veronderstellingen uitgaat wanneer deze concludeert dat het "september-contract' duurder is dan het "juni-contract'. Dat contract was minister Maij-Weggen overeengekomen met de ING-Bank voor private financiering van de Wijkertunnel. Ook de Algemene Rekenkamer gebruikt "bijlage 10' en concludeert dat het verschil tussen het oude en nieuwe contract “gering” is.

Maij-Weggen vindt het “onjuist deze bijlage 10 te hanteren voor de prognoses en daarmee als bere keningsgrondslag van de kosten van private financiering”. De minister schrijft dit in een brief die vanmorgen bij de leden van de Kamercommissies van rijksuitgaven, en van verkeer en vervoer is bezorgd.

De positie van Maij-Weggen kwam afgelopen donderdag in de Tweede Kamer plotseling ter discussie te staan, omdat de minister volgens de VVD de Kamer essentiële informatie zou hebben onthouden die van belang was voor het besluit over de financiering van de Wijkertunnel.

In een vraaggesprek met deze krant zegt Maij-Weggen: ..CO:“Voor de ING-prognoses geldt dat die weliswaar als bijlage 10 bij het definitieve contract zitten, maar ze hebben op dit moment geen formele rol. Het zijn prognoses die de bank intern gebruikt.”

De voorzitter van de Algemene Rekenkamer, mr. H.E. Koning, spreekt van een “merkwaardig verweer” van Maij-Weggen. “Op bijlage 10 staat een paraaf en de bijlage maakt onderdeel uit van het contract”, aldus Koning.

Oppositiepartij VVD is van plan volgende week het aftreden van Maij-Weggen te eisen, als mocht blijken dat de CDA-minister de uitgelekte gegevens onvoldoende weerlegt.

Minister-president Lubbers is verbolgen over de manier waarop de VVD donderdag de aanval op minister Maij-Weggen heeft geopend. Hij vindt het “bedenkelijk en te dol” dat een anonieme bron een document van de Tweede Kamer in de publiciteit heeft gebracht, waarover Maij-Weggen en de andere leden van het kabinet niet beschikten. “Dat is toch een bizarre situatie. Het gaat hier niet meer om correcte omgangsvormen, dit zijn insteekpartijen”, aldus Lubbers.

In september kreeg Maij-Weggen van de Tweede Kamer het groene licht voor private financiering van de Wijkertunnel. Het contract werd op 18 december gesloten met de ING-Bank. De minister blijft op het standpunt staan dat het september-contract voordeliger is dan het juni-contract. “Het is een goedkoop contract”, aldus de minister.

Ze was “heel verbaasd” dat niet alleen de staf van de commissie voor de rijksuitgaven, maar ook de Algemene Rekenkamer rekent met de vervoersprognoses van de ING-Bank en zodoende tot een duurder contract komt.