BOSNIË

De internationaal erkende staat Bosnië-Herzegovina, die voor 90 procent veroverd is door buurlanden en rebellen, mag zichzelf niet verdedigen, want het wapenembargo is nog steeds van kracht. In NRC Handelsblad van 15 juni geven twee redacteuren van de krant de staat Bosnië en het moslim-volk nog even een trap na.

Allereerst Raymond van den Boogaard, die rapporteert over wederzijdse erkenning van de door Serviërs en de Kroaten veroverde delen van Bosnië als zelfstandige republieken, hetgeen de verdwijning van Bosnië impliceert, en dan een belangrijk staatsorgaan van Bosnië omschrijft als "presidium' (tussen aanhalingstekens, dus zogenaamd) waarin onder anderen "loyale' Serviërs zitting hebben. Precies zoals de meeste Arabische staten de regering van Israel aanduiden.

Peter Michielsen ziet de Servische overwinning als onvermijdelijk en vindt dat de moslims van Srebrenica en Gorazde maar geëvacueerd moeten worden. Waarheen? In voormalig Joegoslavië is binnenkort nergens meer plaats voor hen. Het is overigens beneden de maat om de wandaden van de moslims op één lijn te stellen met die van de Serviërs, zoals Michielsen doet; het aantal slachtoffers dat door moslims is gemaakt is veel lager dan het aantal doden dat de Serviërs op hun geweten hebben.

De Serviërs hebben nog niet gewonnen in Bosnië, de eerste verovering in Europa sinds 1945 kan nog ongedaan worden gemaakt. Namelijk door grootscheepse wapensteun aan de wettige regering in Sarajevo, waardoor het Bosnische regeringsleger in staat wordt gesteld om geheel Bosnië weer te heroveren. Er dient daarbij een tijdelijk VN-bestuur te worden ingesteld om oorlogsmisdaden van de kant van moslims zo goed mogelijk te beperken en de mensen voor te bereiden op terugkeer naar de oude, pluriforme samenleving. Met minder neemt ondergetekende, die ondanks alles nog steeds gelooft in de principes van het Handvest van de VN, geen genoegen.

    • E.H. Du Marchie van Voorthuysen