Biljoen.

Biljoen

In de krant van dinsdag 15 juni (Betuwelijn een achterhaalde verbinding, pagina 9) wordt een biljoen gelijkgesteld aan een miljard x een miljard. Een biljoen is echter een miljoen x een miljoen.

Franchise

In de krant van donderdag 17 juni stond in de kolom met korte economie-berichten (pagina 21) dat de WAO-premie volgend jaar waarschijnlijk 10,3 procent wordt. Als franchise, het deel van het loon waarover geen premie is verschuldigd, werd abusievelijk 10 gulden per dag vermeld. Dat moet 100 gulden per dag zijn.