BENOEMD

De Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken voor het Midden-Oosten, Edward Djerejian, is benoemd als ambassadeur in Israel, aldus een mededeling van het Witte Huis. Een andere hoge regeringsfunctionaris, Dennis Ross, wordt speciale coördinator voor het Middenoosterse vredesoverleg.