Wachtgeld, pensioen plus vakantiegeld

DEN HAAG, 18 JUNI. De gisteren afgetreden staatssecretaris In 't Veld heeft recht op twee jaar wachtgeld. Het eerste jaar is het wachtgeld 80 procent, het tweede jaar 70 procent. Een staatssecretaris verdient 15.607 gulden bruto per maand. Neveninkomsten worden echter in mindering gebracht.

In 't Veld heeft ook pensioenaanspraken opgebouwd in de acht dagen dat hij staatssecretaris was. De pensioenaanspraken bedragen 3,5 procent van het jaarsalaris van een staatssecretaris (jaarinkomen plus vakantiegeld).

De wachtgeld-regeling en de pensioenaanspraken zijn vastgelegd in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. Deze regeling geldt voor ministers, staatssecretarissen en Kamerleden. Het recht op wachtgeld voor de duur van twee jaar geldt ongeacht de periode dat een bewindspersoon of Kamerlid in functie is geweest.

Na het aftreden van Ch. Schwietert, de staatssecretaris van defensie in het eerste kabinet-Lubbers, die in 1982 na drie dagen moest aftreden, is discussie gevoerd over de vraag of de wachtgeldregeling beperkt moest worden. Hiervan is afgezien omdat de regeling een garantie biedt aan personen voor de onzekerheid van het politieke bedrijf.

“Er is altijd een risico, ook een kabinet kan kort na zijn aantreden vallen,” aldus een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken dat toeziet op uitvoering van de wachtgeldregeling.