VVD eist aftreden minister over contract Wijkertunnel; Maij gaf "verkeerde' informatie

DEN HAAG, 18 JUNI. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) heeft de Tweede Kamer in augustus vorig jaar geen informatie onthouden. Wel heeft zij de Stafcommissie voor de rijksuitgaven in september “de verkeerde cijfers” voorgelegd. Dat blijkt uit een vertrouwelijke notitie van de Stafcommissie.

Oppositiepartij VVD zal volgende week het aftreden van Maij-Weggen eisen, als de CDA-minister de door de Stafcommissie gepresenteerde gegevens niet voldoende kan weerleggen. De regeringsfracties van CDA en PvdA reageren vooralsnog terughoudend op de conclusies van de Stafcommissie.

Op basis van de verkeerde cijfers van het ministerie kwam de Stafcommissie voor de rijkuitgaven (ambtenaren die technische assistentie verlenen aan de Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat), tot de conclusie dat het contract voor private financiering van de Wijkertunnel voordeliger was dan een eerder concept-contract.

De Tweede Kamer gaf daarom in september het groene licht voor private financiering van de Wijkertunnel. Op 18 december 1992 sloot Maij-Weggen het contract over de Wijkertunnel met een bankconsortium onder leiding van de ING-Bank. Uit nieuwe berekeningen van de Stafcommissie blijkt dat het "september-contract' duurder is dan het "juni-contact'. Het juni-contract werd door de Kamer als een “niet verantwoord aangemerkte aanbieding” getypeerd, schrijft de Stafcommissie. Deze conclusie is voor commentaar voorgelegd aan minister Maij-Weggen. Ook de Rekenkamer kwam onlangs tot de conclusie dat het verschil tussen het nieuwe en oude contract “gering” is.

Volgens het ministerie van verkeer en waterstaat berusten de conclusies van de Stafcommissie voor de rijksuitgaven op een misverstand. De datum "21 augustus 1992' als bronvermelding bij de vervoersprognoses zou de oorzaak van het misverstand zijn. De datum zou slaan op het moment dat de ING-Bank deze prognoses opstelde, niet op het moment dat het ministerie ze te weten kwam. Volgens het ministerie haalt de Stafcommissie twee soorten vervoersprognoses door elkaar: de prognoses van het ministerie en de prognoses van de ING-Bank.

Naar aanleiding van een publicatie in De Gelderlander van gistermorgen over het “achterhouden van informatie”, heeft minister Maij-Weggen inmiddels twee brieven aan de Tweede Kamer gestuurd. In de eerste wijst zij erop dat de Tweede Kamer in december 1992 beschikte over “de volledige vervoersprognoses tot het jaar 2025”. In de tweede, aanvullende brief schrijft ze de Kamer bovendien al op 1 september van dat jaar te hebben ingelicht over hogere vervoersprognoses.

Pag.2: PvdA wacht repliek af van de minister

In haar tweede brief schrijft Maij: “In tegenstelling tot de suggestie dat de prijs van de private financiering hoger uitvalt, moet worden vastgesteld dat door deze aanpassing deze prijs juist lager uitvalt. Ik hoop dat ik hiermee alle misverstanden uit de weg heb geruimd.”

De PvdA-fractie wacht eerst de repliek van de minister af, laat woordvoerder Van Gijzel weten. “We gaan eerst even de rekenmachine erbij halen voordat we conclusies trekken”, zegt het Kamerlid Reitsma (CDA). Fractieleider Brinkman (CDA) wil eerst “de dossiers” bestuderen vóór hij zich een oordeel vormt.

“Wij zouden wel gek zijn als we probeerden op het punt van een tunneltje electoraal te scoren”, zegt een PvdA-functionaris. “Als je de kwestie-Maij hoog opspeelt, ben je bezig de fundamenten van het kabinet aan te tasten”.

Volgende week houdt de Tweede kamer op initiatief van de VVD een debat over de positie van Maij-Weggen. Woordvoerders van alle fracties vinden dat Maij-Weggen volledig open kaart moet spelen en dat een aantal vertrouwelijke stukken openbaar worden gemaakt. VVD-woordvoerster Jorritsma maakt zich op voor een "vijf-minuten-debat'. “Meer heb ik niet nodig”, zegt ze.

PAG.2 VERKEERDE CIJFERS