VS niet tegen nieuw Bosnië-plan

WASHINGTON, 18 JUNI. President Clinton zal een driedeling van Bosnië aanvaarden als de drie betrokken partijen dat willen. “Mijn voorkeur ging uit naar een multi-etnische staat Bosnië maar als de betrokken partijen, inclusief de Bosnische regering, echt en eerlijk een nieuwe oplossing willen hebben, dan moeten de Verenigde Staten het serieus bestuderen”, zei hij gisteren op een persconferentie.

Clinton had zich aanvankelijk na enig twijfelen gesteld achter het Vance-Owenvredesplan voor Bosnië, dat voorzag in de opdeling van het land in tien autonome provincies. Ook de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, zei gisteren dat hij misschien met een ander voorstel genoegen zou kunnen nemen, zolang er maar een einde komt aan het bloedvergieten.

Clinton kondigde aan dat de VN-operatie tegen de Somalische krijgsheer Mohammed Farah Aideed was afgerond. Amerikaanse eenheden hebben meegedaan aan een VN-operatie tegen Aideed en zijn troepen, nadat Aideed een hinderlaag had gelegd, waarbij 23 Pakistaanse blauwhelmen om het leven kwamen. “De VN, in samenwerking met de VS en andere landen, hebben de strijdkrachten van krijgsheer Aideed in Mogadishu onschadelijk gemaakt. Ze blijven waken tegen verdere provocaties”, zei hij. “Aideeds strijdkrachten waren verantwoordelijk voor de ernstigste aanvallen op VN-vredestroepen in dertig jaar. We konden het niet ongestraft laten.” Clinton zei verder dat hij heeft voorgesteld om Amerika te laten deelnemen aan een VN-vredesmacht op Hati.

Zijn persconferentie was bedoeld om de aandacht te vestigen op kleine politieke successen die Clinton deze week heeft behaald. De commissie voor financiën van de Senaat heeft een begrotingsakkoord gesloten, waarin onder meer een bescheiden benzine-accijns, belastingen voor de rijken en bezuinigingen op medische voorzieningen zijn opgenomen. Vandaag stemt de commissie. Dan moet de voltallige Senaat er nog over debatteren en stemmen. Omdat het Huis van Afgevaardigden een geheel andersluidend begrotingsplan heeft aangenomen, moeten beide Kamers de plannen met elkaar in overeenstemming brengen.

Woensdag hebben de Republikeinen in de Senaat hun verzet opgegeven tegen de hervorming van de financiering van politieke campagnes door belangengroepen, waarmee het voorstel is aangenomen. Het Huis van Afgevaardigden heeft het volle bedrag van hulp aan Rusland toegewezen. Ook het plan voor een nationale dienstplicht is in het Huis aangenomen.

    • Maarten Huygen