Uitstoot kooldioxide in 1992 1,2 mln ton lager

ARNHEM, 18 JUNI. Vorig jaar is de uitstoot van kooldioxide in het milieu met 1,2 miljoen ton verminderd, als gevolg van alle energiebesparende maatregelen bij huishoudens, bedrijfsleven en overheid. Daarmee werd de doelstelling van het Milieu Actie Plan (MAP) van de gezamenlijke energiebedrijven met 38 procent overschreden. In 1992 was er nog sprake van een lichte achterstand, maar die is nu gecorrigeerd en omgebogen naar een voorsprong.

Terwijl de doelstelling in het Actieplan voor huishoudens, met een vermindering van de kooldioxide-uitstoot van 259.000 ton in 1992 werd gehaald, lopen het bedrijfsleven en de overheid nog achter. Met een vermindering van 67.000 ton hebben deze categorieën samen 41 procent van de doelstelling gerealiseerd. Dat komt vooral doordat het aandeel van energie in de totale bedrijfskosten vaak gering is en scherp wordt gekeken naar de rentabiliteit van besparingsmaatregelen. Ook speelt mee dat de projecten wel zijn voorbereid, maar door de lange aanlooptijd zijn de resultaten nog niet zichtbaar.

De energiebedrijven hebben hun eigen rol in de besparingen versterkt en zorgden voor een reductie van 851 ton kooldioxide. De grootste bijdrage komt van warmte/krachtkoppeling, de combinatie van elektriciteits- en warmte-opwekking. Daarmee werd een reductie van 750.000 ton kooldioxide bereikt, ruim tweemaal de doelstelling voor 1992. WKK-installaties worden vaak door de GEB's samen met particuliere bedrijven gebouwd.

Succesvolle maatregelen bij de huishoudens waren vooral de stimulering (door subsidies) van Hoog Rendements verwarmingsketels, waarvan er vorig jaar 120.000 zijn geplaatst, en de afzet van energiebesparende douchekoppen (218.000). Isolatie van woningen is vorig jaar dankzij de subsidies weer toegenomen, maar blijft achter bij de doelstelling van het MAP. Spaarlampen zijn populair: vorig jaar werden er 2,2 miljoen verkocht, 900.000 meer dan in 1991, maar dat resultaat blijft toch nog achter bij de doelstelling.