TALISMAN 85

Tien Talislui geleden stond hier een geheimschrift, dat u moest ontletteren. Het was vreselijk flauw. Elke letter van het alfabet was vervangen door een andere letter van het alfabet, of was onveranderd gebleven. In die vervanging zat geen ander systeem, dan dat ik wilde dat het geheimschrift er zo Nederlands mogelijk uitzag.

U kon het vraagstuk eenvoudig oplossen, omdat er VERTALEN boven stond, waar u TALISMAN kon verwachten. Dus u wist dat de zeven verschillende letters in TALISMAN gecodeerd werden als de zeven letters in VERTALEN.

Wat voor u eenvoudig was, was voor mij ingewikkeld. Mijn naam TALISMAN bestaat immers uit acht letters, waarvan de tweede van voren dezelfde is als de tweede van achter, en de andere allemaal ongelijk zijn. Ik moest dus zoeken naar een Nederlands woord van acht letters met diezelfde eigenschap: VERTALEN. Zo ging ik voort. Ik herinner me dat NRC HANDELSBLAD gecodeerd werd tot: NUF PENISRAMREI.

Maak een zo lang mogelijke boodschap die, gecodeerd met een lettervervangingscode, een Nederlandsig geheimschrift oplevert. De code mag niet bestaan uit: vervang elke letter door zichzelf!

Zend uw code, boodschap en geheimschrift naar: Talisman, NRC Handelsblad, Paleisstraat 1 in Amsterdam.

Oplossing Talisman 83

Velen veranderden MARCEL, met telkens één letterwisseling, in MÖRING, of HERMAN in GORTER. Via de ij-sprong lukte het ook HOND (wond, wind, wijd, wad, wat) te veranderen in KAT en AAP (rap, ras, rijs, rins, rens) in MENS.

Mijn prijs gaat naar Irene Bouws en Jeroen Smeets in Utrecht voor hun rekenkundige reeks: NUL, nel, bel, ben, EEN, zen, zijn, zien, ziek, tiek, trek, tree, TWEE, tree, trek, trok, trol, tril, dril, DRIE, dril, pril, prul, peul, heul, heel, hiel, viel, VIER, vief, VIJF, vijl, vel, hel, hes, ZES, zeg, zijg, zijn, zien, zeen, veen, VEEL.

Oplossing Talisman 84

Iedereen zag dat de 36 woorden de anagrammen waren van tienletterwoorden die met een e begonnen - ik moet daarvoor Burger en Verkuyl danken, maar doe dat nu pas. Velen zagen het drukfoutje in sterreinet (enterstier).

Er zijn nog minstens 36 andere tienletterwoorden die met een e beginnen en een anagram bezitten. Ik noem:

echtgenoot (centhoogte), eelthanden (theelanden), edelmetaal (metaaldeel), egotrippen (ingepropte), eenhoofdig (hoofdgenie), eikeschors (schokserie), emigranten (entamering), engelenmis (eenlingmes, of meeslening?), enkelbotje (lentebokje), enkelspoor (korensloep), erkentenis (niersteken), everzwijnen (zeverwijnen, nevenwijzer, venenwijzer, wijvezweren), eksterogen (tegenkoers), ezelsdoorn (lezersnood), entreegeld (teergelden), enterogeen (toeregenen), eredranken (enkadreren), eerbiedigs (reisgebied), en C. Möls uit Eindhoven kan nog honderd verder gaan, dus hij krijgt mijn prijs.