Steeds meer mensen bellen hulptelefoon

ROTTERDAM, 18 JUNI. Mensen in nood of met vragen op psycho-sociaal gebied maken steeds meer gebruik van telefonische hulpdiensten. Dit signaleert de landelijke Federatie van SOS Telefonische Hulpdiensten (THD) in haar jaarverslag over 1992. Met 188.946 vragen (in 1991 waren dat er 180.500) werd in 1992 ruim vijhonderd keer per dag contact opgenomen met één van de 25 zelfstandige THD's. De meeste problemen waarover gebeld wordt zijn van psycho-sociale, seksuele en relationele aard.