Reacties

J.K.M. GEVERS, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam, lid van de PvdA: “Het blijkt weer eens dat deze minister van onderwijs er niet op uit is de universiteiten te verdedigen maar dat hij op allerlei vage, onaardige gevoelens ingaat. Hoogleraren zijn geen bijstandsfraudeurs, met dat idee moet het eens afgelopen zijn. In 't Veld is iemand die binnen en buiten de universiteit zeer hard heeft gewerkt zonder dat er iets op aan te merken is. De overheid heeft er bij de universiteiten in het recente verleden juist op aangedrongen hun kennis meer over te brengen aan de samenleving en het bedrijfsleven, en In 't Veld is daar in zekere zin een pionier in geweest. Hij heeft daarmee inderdaad veel geld binnengehaald, maar dat is allemaal tot en met de belastingen goed geregeld. Volstrekt legaal. Hij had dus juist door minister Ritzen verdedigd moeten worden. De Partij van de Arbeid zou er trouwens ook beter aan doen dit land eens behoorlijk te gaan besturen in plaats van elkaar af te maken en op allerlei onsympathieke ressentimenten in te spelen.”

H. OUWERKERK, burgemeester van Groningen, lid van de PvdA:“Ik ken Roel al jaren en hij is een absolute kwaliteitsman. Als je kijkt naar het gewriemel van de Tweede Kamer, die hem op eerdere uitspraken aanspreekt... Dan kun je wel van iedereen een knipselmap aanleggen. Zo krijg je de beste mensen niet meer voor de politiek. Ik zie nu dat de sociaal-democratie afkalft en dat vind ik onrechtvaardig, als je nagaat wat de beweging heeft betekend. Ik heb het gevoel dat dat nu in één klap wordt weggevaagd. We zitten als PvdA in een spiraal: wat je ook doet het gaat verkeerd. Ik zie ook niet welke knop we moeten omdraaien. Ik vind dat in de PvdA een duidelijker leiderschap gestalte moet krijgen, iemand die de regie op zich neemt en zegt: dat willen we en zo doen we het. Waarmee ik niet wil zeggen dat Kok weg moet. Je kunt iemand wel weghalen, maar dan moet een ander hem opvolgen. Ik zou niet weten wie dat moet zijn. Ik zie niet in dat het politiek lonend is Kok nu te vervangen.”

P. DE VISSER, voormalig Kamerlid voor de PvdA, nu lid van Groen Links: “Ik begrijp sowieso niet wat ze nou zagen in zo'n hooggeleerde klusjesman. Het imago van zo'n man klopt al helemaal niet. De PvdA heeft behoefte aan fatsoen en integriteit, maar het past helemaal in het beeld van huidige PvdA om zo'n slimme zakenman te willen inhuren. Ik zie de kiezer al lezen over In 't Veld: 175.000 gulden voor een hoogleraarschap en 125.000 aan schnabbels. En dat is dan de partij die tegen uitkeringstrekker zegt: "u mag niet bijklussen'. De episode-In 't Veld zou komisch zijn als het niet zo tragisch was. Het is het zoveelste bewijs van gebrek aan leiding van Wim Kok. Die man is ongeschikt om de partij te leiden of een gezicht te geven. Zoals ook die ellende met Ter Veld heeft bewezen hoe contactarm die man is. Hij is niet in staat conflicten uit te praten. Dan krijg je een lullig briefje, of stuurt hij Alders of een secretaris op je af. Het wordt hoog tijd dat hij opstapt, want dieper dan nu kan de partij niet meer zinken.”

A. HEERTJE, hoogleraar economie en lid van de PvdA: “Over vijf jaar zal men in Nederland zeggen: hoe is het in godsnaam mogelijk geweest dat om deze reden een staatssecretaris is afgetreden? Ik ben ervan overtuigd dat men dan de positieve kanten zal zien van de kruisbestuiving tussen universiteit en samenleving. Tien jaar geleden was het praktisch verboden als hoogleraar iets met het bedrijfsleven te maken te hebben, dat is de laatste tijd enigszins aan het veranderen. Maar dit had natuurlijk nooit moeten gebeuren. In 't Veld is een topfiguur met grote kwaliteiten voor de samenleving. Er zijn tientallen, misschien wel honderden mensen die hun werkgelegenheid te danken hebben aan mensen zoals In 't Veld. En hij kon het zo doen dat zijn hoofdtaak - onderwijs en onderzoek - niet in gedrang kwam. Kok en Ritzen hadden hun rug recht moeten houden. In 't Veld zelf ook trouwens, want ik vind dat hij in die eerste kwestie een grote fout heeft gemaakt: hij had nooit zijn excuses moeten aanbieden voor die uitspraken over de Tweede Kamer.”

S. PATIJN, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, PvdA'er: “Ik vind dat er onzorgvuldig is gehandeld tegenover de afgetreden staatssecretaris. Zo ga je niet met mensen om. Voor de partij is het een absolute ramp omdat telkens blijkt dat er geen goed personeelsbeleid wordt gevoerd. Ik ken In 't Veld persoonlijk. Hij is een zeer bekwame man en heb niet de indruk dat er iets onoirbaars is gebeurd. De positie van Wim Kok is voor mij overigens absoluut niet in het geding.”