Rapport: EBRD schiet tekort in haar taak

LONDEN, 18 JUNI. De steun van de Europese bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) aan Oos-Europa schiet tekort. Dit is de strekking van een vertrouwelijk rapport over het functioneren van de bank. Het bestaan van het rapport wordt vandaag onthuld in de Financial Times.

Volgens het rapport, geschreven door twee externe consultants, heeft de Oosteuropabank zich sinds haar oprichting twee jaar geleden sterk gericht op slechts vier landen: Tsjechoslowakije, Hongarije, Polen en Rusland. De bank is er niet in geslaagd, aldus de onderzoekers, om 'een coherente bijdrage te leveren aan het economische overgangsproces in Oost-Europa'. Bovendien worden de leningen verstrekt aan een beperkt aantal sectoren, zoals telecommunicatie, bouw en de energiesector. Van de 25 landen die voor leningen van de bank in aanmerking komen, hebben ' negen of tien niet of nauwelijks financiele steun ontvangen'.

De president van de bank, Jacques Attali, heeft deze week voorstellen gedaan voor reorganisatie van de bank. Het belangrijkste plan betreft de samnvoeging van de commerciele en de ontwikkelingsactiviteiten van de bank. De afdeling zou vervolgens moeten worden gesplitst in drieen: een deel voor het noorden van Oost-Europa, voor het zuiden en voor de voormalige Sovjet-Unie.

Het voorstel van Attali om de tweede man van de bank, Ron Freeman, te vervangen door de Amerikaan Ernest Stern, stuitte eerder deze week op verzet van de bestuurders van de bank. Een aantal van hen acht deze vervanging prematuur en wil het interne onderzoek naar het functioneren van de bank afwachten. De resultaten daarvan worden medio juli verwacht. Het onderzoek volgt op de onthulling, half april, dat de bank buitensporig veel geld heeft uitgegeven aan eigen kosten, zoals de inrichting van het nieuwe hoofdkantoor en prive-vliegtuigen voor Attali.

Volgens een functionaris van de bank staan de reorganisatieplannen los van het schandaal.