Presidium Bosnië wil Izetbegovic afzetten'

ZAGREB/GENÈVE, 18 JUNI. In Zagreb komt dit weekeinde het staatspresidium van Bosnië-Herzegovina bijeen, mogelijk om president Alija Izetbegovic af te zetten en te vervangen door een politicus die meer voelt voor de door Servië en Kroatië voorgestelde driedeling van Bosnië-Herzegovina in een (con-)federatie van drie etnische staten (Servisch, Kroatisch en moslim).

Dit zeggen bronnen in Genève en Zagreb. De meest genoemde kandidaat voor de opvolging van Izetbegovic is de zakenman Fikret Abdic, lid van het presidium en sterke man van de moslimenclave rondom Bihac.

Izetbegovic was eergisteren boos weggelopen uit Genève, kort nadat president Tudjman en zijn Servische collega Slobodan Milosevic hun plan voor de opdeling van Bosnië-Herzegovina hadden ontvouwd. Gisteren veroordeelde hij het plan als “volkomen onaanvaardbaar” en een recept voor verdere “etnische zuiveringen”.

Izetbegovic' veroordeling van het nieuwe plan, dat door de internationale bemiddelaars Owen en Stoltenberg als “realistisch” werd gekwalificeerd, is op een persconferentie in Genève gisteren zwaar op de korrel genomen. Volgens Owen had Izetbegovic het plan eerst moeten bespreken met zijn eigen staatspresidium.

Fikret Abdic lijkt in het Bosnische staatspresidium nu plotseling een centrale figuur geworden. Als sterke man van de enclave Bihac is Abdic erin geslaagd spanningen tussen Kroaten en moslims, zoals die nu in Centraal-Bosnië tot wederzijdse bloedige slachtingen leiden, de kop in te drukken en ook overigens een minimum aan recht en orde te handhaven. Voorts is bekend dat hij relatief goede betrekkingen onderhoudt met de omringende Servische leiders in Bosnië en Kroatië. Van de Kroatische Serviërs heeft hij bijvoorbeeld op grote schaal wapens gekocht voor de verdediging van zijn enclave. Maandenlang is verder vanaf Kroatisch grondgebied met Bihac een nachtelijke luchtbrug onderhouden.

    • Raymond van den Boogaard