Piramide van miljoenen geveild voor enkele tonnen

GULPEN, 18 JUNI. De glazen piramide van het failliete bezoekerscentrum Primosa in Gulpen is gisteren geveild voor een prijs van 260.000 gulden. De bouw van het centrum, dat vorig jaar zes maanden na de opening failliet ging, heeft 9,5 miljoen gulden gekost. Voor het verlies draaien acht Zuidlimburgse gemeenten, drie aannemers en de Rabobank op.

Primosa moest dienen om toeristen te attenderen op de recreatieve mogelijkheden van het Zuidlimburgse heuvelland. Uit een haalbaarheidsonderzoek was aanvankelijk gebleken dat een dergelijk centrum mocht rekenen op 150.000 bezoekers per jaar. Later, toen het bouwplan duurder bleek uit te vallen, werd de prognose verhoogd tot 200.000. In de zes maanden dat het centrum open is geweest, heeft het slechts 15.000 betalende bezoekers getrokken.

Het gebouw is nu gekocht door buurman E. Roex, die naast Primosa een pannekoekenhuis exploiteert. Pikant detail is dat Roex de aankoop van de piramide kan financieren met het geld dat hij enkele jaren geleden van de gemeente Gulpen ontving bij de verkoop van een bouwvallige schuur, die plaats moest maken voor het bezoekerscentrum. De schuur bracht 250.000 gulden op.

De nieuwe eigenaar wil over de plannen die hij heeft voor de exploitatie van het gebouw niet veel meer kwijt dan dat hij de naam van het centrum wil veranderen, omdat Primosa volgens hem een besmette naam is.