Omroep (1)

Onder de uitdagende kop "Kerkdienst? Cultuur!' trakteert Henk van Gelder de lezer van NRC Handelsblad op 4 juni j.l. op een merkwaardige begripsverenging.

Hij bespreekt een brochure waarin de NOS rekenschap aflegt over de bijdrage van de publieke omroep aan de cultuur. Deze brochure heeft tot doel het benodigde elementaire feitenmateriaal aan te dragen op basis waarvan de omroep de nadere dialoog met o.a. kunstinstellingen wil aangaan. In de brochure wordt nadrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen cultuur in brede zin en de door de Minister van WVC voorgestelde kunstdefinitie. Aangetoond wordt dat van de middelen die de omroep in 1991 aan culturele programma's besteedde (395 miljoen gulden) ruim voldoet aan de 10% kunst-verplichting die de Minister van WVC in de Mediawet wil laten opnemen.

De bestedingen aan cultuur van 395 miljoen worden door Van Gelder "geciteerd' als 273 miljoen. De Radio wordt door hem gemakshalve buiten beschouwing gelaten. Ook mededelingen dat de NOS de komende twee seizoenen 10 opera's zal uitzenden en dat het voortbestaan van de VARA-matinee inmiddels verzekerd is, blijken aan dovemansoren gericht te zijn. Liever dist de scribent nogmaals het kennelijk niet uit te roeien vooroordeel op dat de programmering van de publieke omroep vervlakt is na de komst van RTL-4 en dat de programmavoorschriften niet meer nageleefd worden. Niets is minder waar. Het strikte overheidstoezicht wijst dit uit.

Storend is het feit dat voor de heer Van Gelder levensbeschouwelijke programma's blijkbaar in het geheel niet tot de cultuur behoren, evenmin als meer populaire culturele uitingen via radio en televisie. Is er nog een historicus die de lezers kan uitleggen wat er gebeurt in een maatschappij waarin alleen kunst als cultuur wordt beschouwd en de rest als minderwaardig variété? Levensbeschouwing op de vuilnishoop van het individualisme van de heer Van Gelder?

Doel van onze brochure over cultuur en omroep is grondslagen aan te reiken voor een inhoudelijke discussie over de rol en inhoudgeving van de culturele en kunsttaakstellingen van een publieke omroep die haar tijd verstaat. Die discussie willen wij entameren. Maar dan graag met kennis van zaken.

    • M. de Jong
    • Nederlandse Omroepstichting