MillenniuM

MillenniuM, nulnummer, prijs ƒ 12,50. Inlichtingen Serge van Duijnhoven, tel. 020-6949469.

Zeven jaar zal het duren en volgende week gaat het van start. Kunstgroep Lage Landen, een verzameling van vijftig jonge kunstenaars, presenteert de eerste aflevering van het driemaandelijks te verschijnen tijdschrift MillenniuM. Wat de omvang (160 pagina's) en het formaat betreft gaat het hier eerder om een bescheiden pocket. MillenniuM moet dan ook de ruggegraat worden van een nieuwe beweging van schrijvers, dichters, journalisten, theater- en filmmakers, muzikanten en beeldende kunstenaars uit Nederland en België.

“We willen bekijken wat de moeite waard is om naar de eenentwintigste eeuw mee te nemen”, zo vat initiatiefnemer Serge van Duijnhoven het streven van de jonge groep millennisten samen. Van Duijnhoven, zelf dichter, schrijver en journalist gaat in hoog tempo door het lijstje onderwerpen dat de komende zeven jaar zoal zal worden afgewerkt. Vragen of de monarchie het jaar 2000 zal halen, of het leven in een multiculturele samenleving mogelijk is, de milieuproblematiek en het "slappe politieke moralisme' dat zo kenmerkend was voor deze eeuw. Thema's die door middel van essays, gedichten, opinies, tekeningen en foto's door de Kunstgroep nader zullen worden belicht.

Maar er is meer. Er zijn maandelijkse bijeenkomsten en regionale presentaties in Nederland en België waar het eigen werk ten beste zal worden gegeven, compleet met muzikale omlijsting. Voorts wordt gewerkt aan film en theatervoorstellingen. Een foto-expositie en een optreden van het dichterscollectief hebben al plaatsgevonden.

De beweging wil een impuls geven aan de cultuur in Nederland en België, maar huldigt geen apocalyptische profetieën, zo maakt Van Duijnhoven duidelijk. Behalve Franse naoorlogse avantgardisten zijn de zogenaamde cénacles een inspiratiebron: groepen Franse kunstenaars die zich herbezonnen op hun positie na de roerige periode onder Napoleon. “Het is nu ook een tijd van heroriëntatie waarin een soort ideologische leegte is ontstaan”, verklaart Van Duijnhoven. Niet alleen de behoefte om samen nieuwe ideeën te ontwikkelen, maar ook het simpele feit dat een groep kunstenaars nu eenmaal financieel wat sterker in de schoenen staat heeft tot de oprichting van de beweging geleid.

Behalve van een startkapitaal van 12.000 gulden heeft de nieuwe beweging zich ook verzekerd van de steun van een mecenas. Het is de eveneens jonge dichter Danny Seljée, in het dagelijks leven als soldaat werkzaam bij de artillerie. Seljée won twee jaar geleden 64.000 gulden ("meer dan de Ako-prijs') in een quiz van Jos Brink door alles af te weten van het onderwerp "Oscar Wilde'. Als dank voor zijn financiële steun zal Seljée het eerste exemplaar van MillenniuM ontvangen, dat volgende week ten doop wordt gehouden in de kunstenaarssociëteit De Kring.

    • Steven Adolf