Meerderheid in Kamer steunt plannen Simons

DEN HAAG, 18 JUNI. Het alternatief van de VVD voor een basisverzekering tegen ziektekosten "dreigt de klok terug te draaien'. Het nog nauwelijks uitgewerkte plan biedt geen garanties voor kostenbeheersing en heeft grote consequenties, met name voor de laagste inkomens.

Dat zei staatssecretaris Simons (volksgezondheid) gisteren in de Tweede Kamer tijdens een debat over de stelselwijziging ziektekostenverzekeringen. Hij kreeg de steun van een meerderheid (PvdA, CDA, GroenLinks) om wettelijke maatregelen voor te bereiden die hij in 1996 wil nemen op weg naar een basisverzekering.

Simons streeft ernaar in dat jaar medische zorg op een ruimere manier in de wet te omschrijven, zodat "zorg op maat' kan worden gegeven. Er komen bijvoorbeeld meer mogelijkheden om patiënten thuis te verplegen of verzorgen. Tot voor kort wilde hij dat al in 1994, maar onder meer op aandringen van de verzekeraars en op aanraden van de Ziekenfondsraad krijgen de betrokken partijen in de gezondheidszorg meer tijd zich op nieuwe wetgeving voor te bereiden. Behalve de VVD voelt ook het CDA niet voor invoering in '94, zodat daarvoor ook een Kamermeerderheid ontbreekt.

Het VVD-pleidooi om het vervolg van de stelselwijziging over te laten aan een volgend kabinet, vindt bij Simons noch bij een Kamermeerderheid gehoor. Opnieuw overlaadde het VVD-Kamerlid Kamp Simons met kritiek: hij negeert vernietigende kritiek, zit in de wurggreep van het CDA en “lijkt op Jaap van FC Knudde die altijd vol overtuiging hard in eigen doel schiet.” Volgens Kohnstamm (D66) is de gedachte dat dit kabinet nog een reële stap zal zetten in de richting van een moderne ziektekostenverzekering een illusie, een dagdroom. Hij vreest dat Simons zijn “tegen het masochisme aanleunende nederlagenstrategie” voortzet als de doelstellingen niet worden aangepast. Kohnstamm wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) als apart onderdeel van het ziektekostenstelsel handhaven en ziekenfonds en particuliere verzekering in een eensoortige verplichte verzekering voor iedereen laten omzetten. D66 beschouwt Simons op het onderdeel stelselwijziging als “materieel demissionair”. “Een zo gepolitiseerd onderwerp als de modernisering van het stelsel kan noch mag worden voortgezet met een materieel demissionaire staatssecretaris.”

De VVD pleit voor een "drietrapsraket': de AWBZ weer zijn oude hoedanigheid van volksverzekering voor zware, individueel onverzekerbare risico's. Daarnaast moet er een verplichte verzekering komen, waarin de meest essentiële vormen van zorg zijn opgenomen. Ten slotte komen minder noodzakelijke medische voorzieningen in een vrijwillig aanvullend pakket. Simons ziet alleen haken en ogen. Niet duidelijk is volgens hem hoe hiermee een kostenexplosie kan worden vermeden, hoe "frustrering van zorginhoudelijke vernieuwing' kan worden voorkomen en hoe toegankelijkheid tot de zorg voor ouderen en chronisch zieken wordt gewaarborgd.

Lansink (CDA) distantieert zich van het ontwerp-verkiezingsprogramma van zijn partij waarin een voorkeur voor de drietrapsraket wordt uitgesproken en gaat akkoord met de voornemens van Simons. Hij wijst erop dat hij gebonden is aan het huidige verkiezingsprogramma, dat uitgaat van één zorgverzekering met een breed pakket voorzieningen en een vrijwillige aanvullende verzekering.