Meer inzage consument in kredietregistratie

ROTTERDAM, 18 JUNI. Consumenten kloppen steeds vaker aan bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel met het verzoek om inzage in hun kredietgegevens. In 1992 vroegen 15.286 mensen om informatie over hun eigen kredieten. Dat is bijna twintig procent meer dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit het gisteren gepubliceerde jaarverslag van BKR.

Aan die sterke groei lijkt een einde te zijn gekomen. Het aantal verzoeken van consumenten naar informatie is in de eerste maanden van 1993 ongeveer even groot geweest als in dezelfde periode van 1992. Ook het aantal toetsingen door de financiële instellingen die aangesloten zijn bij BKR is in 1993 niet gestegen ten opzichte van vorig jaar. Oorzaak daarvan is een dalende vraag naar kredieten.

“Het zijn duidelijk tekenen dat er minder kredietaanvragen worden gedaan,” bevestigt BKR-directeur H.Rip. In 1992 steeg het aantal malen dat kredietverlenende instanties bij het BKR navraag deden over hun cliënten nog met negen procent tot 8,76 miljoen, zo blijkt het jaarverslag van het BKR.

Het BKR legt informatie vast over vrijwel alle kredieten en kredietfaciliteiten in Nederland van tussen de 1.000 en 100.000 gulden. Inmiddels heeft de stichting een gegevensbestand van om en nabij acht miljoen contracten. Bijna 4,5 miljoen personen staan bij BKR geregistreerd. Bij de stichting zijn zo'n 4.000 kredietverlenende instellingen aangesloten. Het aantal hoofddeelnemers is vorig jaar met dertien gegroeid tot 245.

De studiefinanciering valt tot nu toe buiten het BKR-bestand. BKR overlegt momenteel met de ministeries van onderwijs en economische zaken en de Informatiseringsbank of registratie bij het BKR gewenst is.