Marktdruk dwingt RCC tot lagere tarieven

RCC, het verzelfstandigde Rijkscomputercentrum, heeft in 1992 de winst zien toenemen van 9,58 miljoen tot 10,46 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat daalde van 63,19 miljoen tot 60,44 miljoen gulden. Deze cijfers zijn ontleend aan het jaarverslag dat gisteren is gepresenteerd.

De cijfers over 1991 en 1992 zijn overigens slecht vergelijkbaar, vooral omdat RCC de afgelopen jaren een aantal bedrijven heeft overgenomen. Bovendien zijn in de resultatenrekening van 1991 ook nog de laatste twee maanden van 1990 meegenomen.

RCC verwacht dat het bedrijfsresultaat dit jaar zal inzakken tot 38 miljoen gulden. Reden is dat de tarieven dit jaar met gemiddeld 8 procent moesten worden verlaagd door toenemende concurrentiedruk. Grotere klanten bedongen daarenboven nog 10 tot 15 procent korting. Door het verminderen van de hoge uitbreidingskosten die vorig jaar 40 miljoen gulden beliepen en dit jaar 13 miljoen zullen vergen, zal de netto winst dit jaar kunnen stijgen tot 12 miljoen gulden.

De enige aandeelhouder is de staat die met 60 procent van de omzet de belangrijkste klant is. De omzet van RCC nam vorig jaar toe van 273,41 tot 416,21 miljoen gulden voornamelijk door overnemingen.

RCC werd in 1990 verzelfstandigd tot een naamloze vennootschap en sloeg in de jaren 1991 en 1992 het overnamepad in.