IN 'T VELD

Bij alle commotie over het rappe aftreden van staatssecretaris In 't Veld zouden twee belangrijke zaken onder de mat kunnen verdwijnen:

Had In 't Veld werkelijk ongelijk toen hij - sarcastisch - zei dat het parlement weinig gedaan heeft om de belangen van het wetenschappelijk onderwijs te behartigen?

Minister Ritzen zei ervan overtuigd geraakt te zijn dat In 't Veld te zeer politiek beschadigd was om een effectief wetenschappelijk-onderwijsbeleid te kunnen voeren. Maar hoe efficiënt is Ritzen zelf in zogenaamde onbeschadigde toestand eigenlijk geweest in het verdedigen van het belang van het wetenschappelijk onderwijs?

Dat dat belang voor de toekomst van ons land te pas en vooral te onpas retorisch door Kabinet en Kamers wordt beklemtoond is een ding, het blijkt een geheel andere zaak te zijn dat belang metterdaad door gericht beleid te ondersteunen.

Moeten we nu nog weer een jaar verder met minister Ritzen als verdediger en beschermer van het wetenschappelijk onderwijs?

    • M.C. Brands