Hoge Raad: aidstest kan worden verplicht

DEN HAAG, 18 JUNI. Een slachtoffer van een verkrachting kan eisen dat de dader een aidstest ondergaat. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist in de zaak van de zogenoemde “Rembrandtpark-verkrachter”. Daarmee heeft de Hoge Raad het vonnis van juli 1991 van de toenmalige president Asscher van de rechtbank in Amsterdam bevestigd.

Asscher oordeelde in kort geding dat het grondrecht van het slachtoffer op onaantastbaarheid van het lichaam moet prevaleren boven het grondrecht van de dader. De destijds 19-jarige dader, die zijn slachtoffer tweemaal onder bedreiging van een pistool had verkracht, heeft daarna de test ondergaan.

Hij ging wel in beroep tegen het vonnis bij het gerechtshof in Amsterdam. Het hof oordeelde dat het verplichten van een test een onaanvaardbare inbreuk op het grondrecht van lichaamsintegriteit van de dader maakt en dat er daarom geen test mag worden gevraagd. Daartegen tekende het slachtoffer cassatie aan bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad stelt nu in zijn vonnis dat het slachtoffer van de verkrachting op grond van de regels voor onrechtmatige daad er wel degelijk recht op had “dat de gevolgen van de verkrachting door de dader zoveel mogelijk worden beperkt”. Tot het gevolg behoorde volgens de Hoge Raad de onzekerheid over de besmetting met het HIV-virus.

De vrouw had zich na de verkrachting laten testen, met een voor haar gunstig resultaat. Om definitieve zekerheid te krijgen zou zij zich zes maanden na de verkrachting nogmaals moeten laten testen. Dat was voor haar een te zware emotionele belasting. Daarom eiste zij dat de dader een test moest ondergaan.

Volgens de Hoge Raad heeft de president va de rechtbank terecht geoordeeld dat de vrouw recht had op medewerking van de dader. Het grondrecht van de dader op de onaantastbaarheid van zijn lichaam is in een zaak als deze volgens de Hoge Raad beperkt. Die beperking mag volgens de Hoge Raad worden gegrond op de onrechtmatige daad, waarin bepaalde normen besloten liggen hoe burgers met elkaar in het maatschappelijk verkeer omgaan.