Faverey

In het artikel van Gerrit Krol van vorige week over Hans Faverey is het laatste gedicht uit diens bundel Chrysanten, roeiers niet geheel correct afgedrukt. Hier volgt de juiste tekst.

Van lieverlede; zo

komen zij nader: 8 roeiers,

steeds verder landinwaarts

groeiend in hun mytologie:

met elke slag steeds verder

van huis, uit allemacht roeiend;

groeiend tot alle water weg is,

en zij het hele landschap

vullen tot de rand. Acht-

steeds verder landinwaarts

roeiend; landschap daar al geen

water meer is: dichtgegroeid

landschap al. Landschap,

steeds verder land-

inwaarts roeiend; land

zonder roeiers; dicht-

geroeid land al.