De Vries: verplicht advies door Ser blijft

DEN HAAG, 18 JUNI. Het kabinet blijft in de toekomst de Sociaal-economische raad (Ser) om advies vragen. Dit is het resultaat van informeel overleg dat minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) deze week voerde met vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

De plicht voor het kabinet om advies te vragen aan de Ser, een bijzonder gevoelig punt voor de sociale partners, vormt daarom vanavond tijdens het centraal overleg met het kabinet geen probleem meer. Centraal staat nu de matiging van de lonen. Waarschijnlijk zal, omdat hierover vanavond geen akkoord zal worden bereikt, een werkgroep worden gevormd.

Het kabinet wil volgens een woordvoerder van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog steeds de plicht om advies te vragen aan de Ser afschaffen. Maar De Vries maakte volgens woordvoerders uit de kring van de werkgevers- en werknemersorganisaties deze week tijdens een overleg duidelijk dat men zich over die afschaffing “niet druk hoefde te maken”. Het probleem was “geparkeerd”.

Binnen het kabinet geldt minister van justitie Hirsch Ballin als de grootste voorstander om de adviesaanvrage-plicht af te schaffen. Hij zal het kabinetsvoorstel in de Tweede Kamer verdedigen. Minister De Vries is voorstander van een meer praktische lijn. Hij wil dat het kabinet net als in het verleden om advies vraagt, mits de Ser toezegt dat men voortaan binnen een bepaalde termijn zal adviseren. In de Ser zitten, naast vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers ook 'onafhankelijke' kroonleden.