De toelating tot een opleiding in een medisch ...

De toelating tot een opleiding in een medisch specialisme is meer van kennissen dan van kennis afhankelijk.

M.J. Korstanje, Rijksuniversiteit Limburg

Met de spelling-Marchant (1934) is een kans gemist voor verdergaande spellingsvereenvoudiging. Dit omdat gekozen is om lange klinkers in open lettergrepen en aan het eind van een woord enkel te schrijven in plaats van dubbel (bijvoorbeeld: ''lopen'' in plaats van ''loopen'' en ''zo'' in plaats van ''zoo''), zoals voor sommige woorden voordien gebruikelijk was.

W.G. Bouwman, Open Universiteit

Na totale afschaffing van de gelegenheid tot roken in treinen, zou de NS de rijtuigen weer dienen te splitsen in walkman en niet-walkman gedeeltes.

P. Lambooy, Open Universiteit

Gezien de voortdurende toename van de bevolking in de groot stedelijke gebieden, dient men in toenemende mate belang te hechten aan de stimulering van sociaal gedrag, naast de nu zo hoog in het vaandel staande individuele profilering.

T.L. van der Schaft, Erasmus Universiteit Rotterdam

In een islamitische republiek heeft een vrouw die haar sluier correct draagt meer vrijheid.

R.J. Soorani-Lunsing, Rijksuniversiteit Groningen