Conferentie over bosbouw draait uit op mislukking

ROTTERDAM, 18 JUNI. De tweede Europese ministersconferentie over de bescherming van de Europese bossen is afgesloten zonder dat het tot concrete en bindende afspraken over een natuurvriendelijker bosbeheer is gekomen. Ook is geen nieuwe datum voor een volgende conferentie afgesproken.

Een voorstel van de Verenigde Staten, evenals Canada en Japan als waarnemer aanwezig, om al voor het jaar 2000 te komen tot een "duurzame' bosbouw in degematigde luchtstreken is niet in de slotresoluties opgenomen. De Amerikaanse stap trok de aandacht omdat de VS zich nog in 1990, tijdens een bosbouwconferentie op Bali, tegen een dergelijk streven keerden.

De vier slotresoluties, die door de meeste vertegenwoordigers van de 36 deelnemende landen zijn ondertekend, dringen slechts vrijblijvend aan op duurzamer bosbeheer en internationale samenwerking en roepen op om te streven naar een mondiale bosconventie. Een poging van de Nederlandse staatssecretaris Gabor om de ondertekenaars in ieder geval te verplichten tot rapportage over hun vorderingen op de weg naar duurzamer bosbeheer had geen succes.

“Kennelijk loopt Nederland een beetje voor de muziek uit”, aldus een woordvoerder van de staatssecretaris. “Om te voorkomen dat we straks niet meer mogen meeblazen hebben we de slotverklaring toch maar ondertekend.”

Woordvoerders van Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds, die de afgelopen maanden het gebrekkige Europese bosbeleid aan de kaak stelden, toonden zich teleurgesteld over de afloop van de conferentie. Pogingen om van de Russische afgevaardigde in Helsinki een toelichting te krijgen op geruchten dat multinatonale bosbouwondernemingen de kap van de Russische bossen ter hand hebben genomen bleven zonder resultaat.