Bonn ratificeert Schengen-akkoord

BONN, 18 JUNI. De Duitse Bondsdag heeft gisteren het akkoord van Schengen geratificeerd, dat beoogt het vrije verkeer van personen binnen de negen deelnemende landen zeker te stellen. Het akkoord voorziet ook in nauwere samenwerking tussen veiligheidsdiensten en striktere controles aan de buitengrenzen. Aan Schengen doen alle EG-landen mee, met uitzondering van Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken. (AFP)