Woede in Groene Hart over keuze tracé HSL

ROTTERDAM, 17 JUNI. Gemeenten in het Groene Hart van de Randstad zijn boos en verbaasd over de uitgesproken voorkeur van het kabinet voor tracé A voor de Hoge Snelheidslijn, die de snelle trein dwars door het beschermde gebied voert.

Verbaasd zijn de gemeenten vooral dat ze nog niet officieel op de hoogte zijn gesteld over de voorkeur van het kabinet. “We hebben alles uit de krant”, zegt gemeentesecretaris J. van Elk van de gemeente Alkemade. De gemeente Bergschenhoek had bij gerucht al vernomen dat de keuze van het kabinet tendeerde naar het tracé door het Groene Hart, maar heeft evenmin officieel iets vernomen. De gemeente Zoetermeer, die ook nog niets te horen heeft gekregen, noemt deze gang van zaken “merkwaardig”.

De gemeente Alkemade vindt het tracé door het Groene Hart onacceptabel. “Woningbouw is ons verboden omdat het Groene Hart beschermd moest worden, maar het rijk mag er kennelijk wel een spoorlijn doorheen leggen”, merkt gemeentesecretaris Van Elk op. “Wij vinden dat de trein over het bestaande spoor moet rijden. Mocht dat niet mogelijk zijn, dat moet een nieuw tracé zo veel mogelijk langs de A4 worden aangelegd.”

Van Elk is pessimistisch over de mogelijkheden om door inspraak de bouw van het huidige tracé te voorkomen. “Inspraak zal ten hoogste op details tot veranderingen kunnen leiden, bijvoorbeeld een ondergrondse of diep liggende bouw.”

De gemeente Zoetermeer zegt eveneens vast te zullen houden aan de zogenoemde nul-optie, waarin de hoge snelheidstrein (TGV) over de bestaande lijnen rijdt. “Het is een peperduur prestige-project met een beperkte doelgroep en een geringe tijdwinst”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Het voorkeurstracé voert daarbij dwars door de geplande woonwijk Zoetermeer-Oost. “Dat zou enorme aanpassingen vergen in de aanleg van de wijk. Ook de gemeente Bergschenhoek heeft nieuwbouw voorzien in de buurt van het voorkeurstracé. “Maar ook voor de bestaande woningen zullen voorzieningen moeten worden getroffen qua overlast”, aldus een woordvoerder. De gemeente wil dat de trein over de bestaande spoorlijn rijdt.

Het Platform hoge snelheidstrein Nederland, dat tot doel heeft de trein over het bestaande spoor te voeren, zegt dat tracé A een dure en overbodige oplossing is. “De trein over het bestaande spoor levert enorme voordelen op”, zegt voorzitter D. Mac Gillavry. “Het rendement is hoger omdat ook Den Haag wordt aangedaan en daar extra reizigers zullen opstappen, de overlast voor het milieu is het kleinst, de kosten zullen laag zijn.” De door het kabinet genoemde economische voordelen van een apart tracé voor de lijn zijn volgens hem nooit bewezen. “Schiphol zou er beter van worden, maar de trein doet straks ook het vliegveld van Brussel aan en van Parijs, dus dat voordeel is daarmee teniet gedaan. De milieueffecten zijn gering.”