VS: niet alleen duurzame bosbouw voor hardhout

ROTTERDAM, 17 JUNI. Op de Europese ministersconferentie over het Europese bosbeleid in Helsinki hebben de VS erop aangedrongen ook de bosbouw in de bossen van de gematigde luchtstreken voor het jaar 2000 "duurzaam' te maken. Tot nu toe geldt dat streven alleen voor de winning van hardhout uit de tropische regenwouden.

Hoewel de VS in Helsinki slechts de status van waarnemer hebben, wordt hetAmerikaanse initiatief door milieu-organisaties toegejuicht. Juist de VS zijn in het verleden beticht van discriminatie omdat ze aandrongen op duurzame bosbouw in tropische bossen zonder daartoe zelf over te gaan.

Voor landen als Maleisië en Indonesië was dat vorige maand op een conferentie in Kuala Lumpur aanleiding om de voor volgend jaar geplande verlenging van de internationale overeenkomst over de handel in tropische hout (ITTA) ter discussie te stellen.

Ook de Nederlandse staatssecretaris Gabor, die de conferentie vandaag toespreekt, zal aandringen op het invoeren van duurzame bosbouw in Europa voor het jaar 2000. De voorliggende ontwerpresoluties geven wel aanwijzingen voor het bereiken van "duurzaamheid', maar noemen geen tijdslimiet.

De conferentie in Helsinki is een vervolg op de eerste Europese bosbouwconferentie die eind 1990 in Straatsburg plaats vond. Deze conferentie drong voornamelijk aan op samenwerking in wetenschappelijk onderzoek.