Veteranen gratis naar herdenkingen

ROTTERDAM, 17 JUNI. Ongeveer 200.000 Nederlandse veteranen kunnen een speciaal pasje aanvragen, waarmee zij aanspraak kunnen maken op gratis reizen naar herdenkingen en open dagen van de krijgsmachtdelen.

Ook komen veteranen met pas in aanmerking voor een gratis abonnement op één van de defensie-bladen, zoals Alle Hens, Vliegende Hollander of de Legerkoerier.

Minister Ter Beek (defensie) reikt volgende week donderdag de eerste veteranenpassen uit aan elf oorlogsveteranen. Op dezelfde dag verschijnt in alle landelijke en regionale kranten een advertentie die uitlegt maakt hoe de pas moet worden aangevraagd.

De pas is één van de maatregelen van de overheid in het kader van het "veteranenbeleid'. Daarmee wordt beoogd veteranen erkenning te geven voor hun inzet onder buitengewone en vaak zeer zware omstandigheden. Onder veteranen worden verstaan gewezen militairen die hebben gediend onder oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies. Ook vaarplichtig koopvaardij-personeel en KNIL-militairen worden hiertoe gerekend.