Verlies NedCar loopt op tot 243,6 miljoen

HELMOND, 17 JUNI. De autofabriek NedCar met vestigingen in Helmond en het Limburgse Born heeft in 1992 een netto verlies van 243,6 miljoen gulden geleden. Dat is ruim 169 miljoen gulden meer dan in 1991.

NedCar, dat vandaag het jaarverslag over 1992 heeft gepubliceerd, schrijft de stijging van het verlies vooral toe aan de kosten van een herstructurering van de produktie waardoor het aantal arbeidsplaatsen binnen anderhalf jaar met 1.200 is verminderd. Eind vorig jaar werkten bij de onderneming nog ruim 6.100 mensen. Het bedrijfsresultaat, zegt NedCar, is in vergelijking met 1991 met 100 miljoen gulden verbeterd, maar is nog altijd negatief: 181,5 miljoen in 1992 tegen 294,2 miljoen in 1991.

NedCar verwacht dit jaar problemen in een stagnerende markt. Als de huidige slechte marktsituatie blijft bestaan, zal de produktie van ruim 94.000 Volvo's in de 400-serie in 1992 wellicht niet worden gehaald, aldus NedCar. De financiële vooruitzichten voor 1993 worden, ondanks verminderde kosten, “uiterst gematigd” genoemd. “Dit staat echter geenszins in de weg dat de onderneming met grote voortvarendheid werkt aan de voltooiing van het transformatieproces, dat ertoe zal leiden dat NedCar vanaf de tweede helft van de jaren negentig optimaal kan voldoen aan de hoge eisen die de aandeelhouders en de markt aan de onderneming stellen”, aldus NedCar in een toelichting op het jaarverslag.

De aanpassingen in de fabriek in Born zijn nodig, omdat in het midden van de jaren negentig naast Volvo's ook Mitsubishi's van de band moeten gaan rollen. Voorzien is dat dan naast 80.000 tot 100.000 Volvo's een even groot aantal Japanse auto's zal worden gemaakt. Met de omschakeling van het produktieproces is een bedrag gemoeid van 3 miljard gulden, waarvan 2,1 miljard wordt verstrekt door de aandeelhouders Volvo Car Corporation, Mitsubishi en de Nederlandse staat.

Over de toekomst van de afdeling Engeneering en Development in Helmond, die nieuwe auto's ontwerpt en ontwikkelt en waarover de personeelsleden en de vakbonden zich zorgen maken, is volgens NedCar pas in de loop van dit jaar meer zekerheid te geven. Gekeken wordt hoe de 600 arbeidsplaatsen, waarvoor de aandeelhouders tot 1995 een garantie hebben gegeven, ook na dat jaar kunnen worden gehandhaafd. Onderzocht wordt of de afdeling in de toekomst wellicht werk voor derden kan gaan doen.