Van Dorp Groep naar aanmerkelijk lagere winst

De Van Dorp Groep uit Nieuwegein (kantoor- en schoolbenodigdheden) verwacht dat de winst over de eerste zes maanden van dit jaar aanmerkelijk lager zal uitvallen dan de 2,85 miljoen gulden winst behaald over de eerste helft van het vorige jaar.

De omzet is de afgelopen maanden sterk achtergebleven door zowel lagere prijzen als een kleinere omzet. Deze tegenvallende ontwikkeling heeft een duidelijke weerslag op het groepsresultaat. Inmiddels zijn maatregelen genomen die tot een verdere daling van de bedrijfskosten zullen leiden. Het effect van deze maatregelen zal echter nauwelijks doorwerken in het resultaat over heel 1993.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering in april achtte het bestuur nog een lichte stijging van het jaarresultaat over 1993 mogelijk onder de voorwaarde dat de economische omstandigheden niet verder zouden verslechteren.

De directie van Van Dorp wil geen afstand nemen van die verwachting “omdat in het tweede halfjaar nog van alles kan gebeuren”. In 1992 bedroeg de winst 5,8 miljoen gulden.