Stakende ambtenaren leggen in Nijmegen alle diensten dag plat

DEN HAAG, 17 JUNI. In Nijmegen werd vandaag gestaakt door vrijwel alle ambtenaren van de gemeente. De burgers konden onder meer niet terecht bij de dienst Sociale Zaken, bij de Publieksdienst (voor paspoorten en rijbewijzen) of bij de wijkcentra. De parkeerpolitie deelde geen bonnen uit. Ook de reinigingsdienst staakten en de bussen van het openbaar vervoerbedrijf rijden de hele dag niet. De telefooncentrale van de gemeente was buiten bedrijf.

Het gemeentebestuur van Rotterdam overlegt morgen opnieuw over de loonkorting van tien procent die het in petto heeft voor vuilnismannen die deelnemen aan stiptheidsacties. Dat gebeurt op aandringen van de gemeenteraadscommissie voor bedrijven. Vorige week vrijdag werd besloten een deel van het salaris van de actie voerende Roteb-medewerkers in te houden omdat het college de stiptheidsacties ziet als een gedeeltelijke werkstaking. Mede door die maatregel legde het personeel drie dagen het werk volledig neer. Vanaf vandaag werken de vuilophalers weer. De stiptheidsacties worden hervat zodra de hele stad is schoongemaakt, als “gebaar naar de burgers”. Het Roteb-personeel voert sinds vijf weken actie voor een loonsverhoging van 2,5 procent.

Het gemeentebestuur van Amsterdam, dat ook een salariskorting voor de reinigers overwoog, schortte die maatregel op in afwachting van het technisch overleg tussen bonden en werkgevers over een tweejarige CAO, dat morgen plaatsheeft.

In de stad Utrecht rijden morgen geen bussen. Het personeel van het gemeentelijk vervoersbedrijf houdt voor de derde keer sinds het begin van de acties, half mei, een 24 uursstaking.

Vandaag onderbraken voor het eerst de provincie-ambtenaren het werk. Dat gebeurde op de provinciehuizen van Zuid-Holland, waar een manifestatie werd gehouden tijdens de Statenvergadering, Groningen en Drenthe.

De ambtenarenbonden AbvaKabo, CFO, AC en CMHF hebben hun leden bij het Grenshospitium en de aangrenzende rijksinrichting voor jongeren Het Nieuwe Lloyd in Amsterdam gisteren bijeengeroepen voor een werkonderbreking. In het Grenshospitium zitten asielzoekers aan wie de toegang tot Nederland in eerste instantie is geweigerd.

Minister Ritzen en de onderwijsbonden waren spraken gisteren vijftien minuten over de nieuwe CAO voor het onderwijspersoneel. Op 24 juni wordt het overleg hervat. De bonden hebben 2,5 procent loonsverhoging geëist. De minister wil niet verder gaan dan een eenmalige uitkering van 0,5 procent.