Sanering van giffen is een "aanfluiting'

ROTTERDAM, 17 JUNI. Bestrijdingsmiddelen die in 1992 in Nederland zijn toegelaten voldoen lang niet altijd aan de milieu-eisen.

Van de sanering van meer dan 90 van de in totaal 300 landbouwgiffen die in 1995 een feit moet zijn, is nog niets terecht gekomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Amsterdam. De studie werd uitgevoerd in opdracht van de samenwerkende milieu- en consumentenorganisaties. Het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij legt criteria aan voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. “Het beleid ten aanzien van bestrijdingsmiddelen op dit punt is en blijft een aanfluiting,” zo stellen onder andere de Zuidhollandse Milieufederatie, Stichting Reinwater, Natuur en Milieu en de Consumentenbond.