Nederland akkoord met Vlaanderen over Westerschelde en TGV

BRUSSEL, 17 JUNI. Nederland en Vlaanderen hebben een politiek akkoord over uitbaggering van de Westerschelde en de tracékeuze voor de TGV bij Antwerpen. Dit bleek gisteren na afloop van een overleg tussen de Vlaamse en Nederlandse regering. Volgens de Vlaamse premier Van den Brande kunnen de onderhandelingen voor het eind van dit jaar zijn voltooid. Nederland rekent erop dat Vlaanderen snel zal beslissen over verdubbeling van het spoor van Antwerpen naar de Nederlands grens. Premier Lubbers meent dat er nu “geen enkele reden meer is om nog ingewikkeld te doen over de Hoge Snelheidslijn”. Namens Nederland zegde hij toe “zo snel mogelijk op één lijn te willen komen” met Vlaanderen over uitdieping van de Westerschelde. Van den Brande sprak van een "doorbraak'. Lubbers was tevreden om “na jarenlange stagnatie aan Belgische zijde” zaken te kunnen doen met de Vlamingen, die sinds kort over nieuwe bevoegdheden beschikken. Aan Nederlandse zijde werd met voldoening geconstateerd dat sinds de voltooiing van de staatshervorming de Vlaamse regering nu duidelijker bevoegdheden heeft. Vlaanderen kan nu zelf over de ruimtelijke ordening beslissen. Tevens kan het verdragen sluiten met buurlanden.

Tot vorig jaar stelde Nederland uitdieping van de Schelde afhankelijk van een akkoord met Vlaanderen, Wallonië en Brussel tezamen over schoner Schelde- en Maaswater. Met ijzeren regelmaat moet de inname van Maaswater voor drinkwaterbereiding in Nederland gestaakt worden, vanwege de sterke watervervuiling. Minister Maij constateerde echter eerder dit jaar dat er met de Walen geen overeenstemming over de Maas kon worden bereikt. Uitbaggeren van de Schelde aan Nederlandse zijde is door de Walen altijd als een strikt Vlaams economisch belang opgevat. Wallonië meende bovendien dat Nederland uit economisch eigenbelang te hoge milieu-eisen stelt aan het Waalse bedrijfsleven dat afvalwater in de Maas loost. De politieke "ontkoppeling' van Maas en Schelde-overleg lijkt nu een eerste resultaat te hebben opgeleverd; weliswaar nog geen schonere Schelde, maar wel uitzicht op snelle aanleg van de TGV. Inmiddels proberen Nederland en België samen met Frankrijk de milieuproblemen rond Maas en Schelde op te lossen. Vorige week donderdag werd daarover in Den Haag een eerste overleg gehouden. Het is de bedoeling twee internationale commissies op te richten die een kaderverdrag ontwerpen ter uitvoering van het Verdrag van Helsinki. Daarin wordt onder meer de bescherming en het gebruik van “grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren” geregeld. Duitsland en Luxemburg zullen waarnemers zijn bij de commissie die zich zal bezighouden met de Maas. Deze zogeheten "oeverstaten benadering' heeft volgens premier Lubbers meer kans van slagen.

    • Folkert Jensma