Minister verzweeg informatie; Positie Maij in parlement ter discussie

DEN HAAG, 17 JUNI. De positie van CDA-minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) staat in de Tweede Kamer ter discussie. Volgens de VVD zijn er “aanwijzingen” dat Maij de Tweede Kamer “essentiële informatie” heeft onthouden die van belang was voor de besluitvorming over de financiering van de Wijker tunnel.

Ook coalitiepartner PvdA verlangt op korte termijn “een adequate uitleg” van de minister. Maij-Weggen ontkent dat zij de Kamer onjuist heeft genformeerd.

De VVD zou vanmiddag een spoeddebat aanvragen, dat volgende week moet worden gehouden. Pas daarna wil de VVD politieke consequenties formuleren. Het CDA wilde eerst een brief van de eigen minister aan de Tweede Kamer afwachten alvorens te reageren.

In september heeft Maij-Weggen van de Tweede Kamer het groene licht gekregen voor de private financiering van de Wijker tunnel onder het Noordzeekanaal. In augustus was de minister echter op de hoogte gebracht van nieuwe prognoses over het aantal passages, aldus een rapport van de commissie voor verkeer en waterstaat dat vanmiddag vertrouwelijk zou verschijnen. Deze prognoses zou de minister volgens het rapport in september niet hebben overgelegd aan de Tweede Kamer. Kamerleden menen dat het parlement dus geen goede afweging heeft kunnen maken, toen het in september akkoord ging met private financiering van de Wijker tunnel. Het Kamerlid Van Gijzel (PvdA): “Ik wil van minister Maij-Weggen op korte termijn een adequate uitleg.”

Volgens de geheime prognoses die Maij-Weggen in augustus heeft gekregen, komt het aantal passages bijna tien procent hoger uit dan eerdere berekeningen. De commissie Rijksuitgaven (een ambtelijke commissie die de Tweede Kamer adviseert) komt daardoor 60 à 70 miljoen duurder uit dan Maij-Weggen in september in de Kamer heeft gezegd.

Maij-Weggen heeft vanmorgen afstand genomen van “berichten in de pers” dat zij de Tweede Kamer “essentiële informatie” zou hebben onthouden, zo schrijft ze in haar brief aan de Kamer. Volgens de minister is op 15 december “een volledig exemplaar van de te sluiten overeenkomst inzake de Wijker tunnel toegezonden aan de voorzitter van de vaste commissie voor verkeer en waterstaat”. Hierin zouden in bijlage 10 de definitieve passageprognoses tot het jaar 2025 zijn opgenomen.

Volgens het ministerie van verkeer en waterstaat berusten de berichten over achtergehouden informatie op een misverstand.

Pag.7: Verwarring over contract

Toen minister Maij-Weggen vorig jaar met een bankconsortium onder leiding van ING-Bank onderhandelde over de private financiering van de Wijkertunnel, kwamen de vervoersprognoses van Verkeer en Waterstaat hoger uit dan die van de ING-Bank, aldus een woordvoerder. De ING-Bank liet vervolgens de eigen prognoses natrekken, en kwam nog steeds lager uit. Maij-Weggen ging daarop akkoord met de lagere vervoersprognoses, wat een duurder contract betekende. Bij private financiering is de prijs gebaseerd op het aantal passerende auto's. Als dat aantal laag is, moet de prijs per passage hoger worden.

De Tweede Kamer vond het contract in juni te duur, waarna Maij-Weggen opnieuw met de ING-Bank ging onderhandelen. Besloten werd de prijs per passage te verlagen, en tegelijk de vervoersprognoses te verhogen, zij het niet tot het niveau waar het ministerie bij de eerste onderhandelingen vanuit ging. Voor Verkeer en Waterstaat was dit, aldus de woordvoerder, een voordelige overeenkomst. Het contract werd voor het ministerie goedkoper, temeer omdat wel de prijs per passage zeker is maar het aantal passages nooit. De Tweede Kamer ging in september akkoord met het nieuwe contract. De woordvoerder van het ministerie vermoedt nu dat de Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat de hoge vervoersprognoses van de eerste onderhandelingen heeft gelegd naast de prognoses die in het definitieve contract staan en die lager zijn.

De ING-Bank weigert voorlopig commentaar te geven. “Het gaat om vertrouwelijke informatie van een van onze cliënten, daar geven wij geen commentaar op”, zei een woordvoerder.