M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen (68) heeft in Den ...

M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen (68) heeft in Den Haag de Nationale Revalidatieprijs gekregen.

Zij schonk het bedrag van 10.000 gulden, dat aan deze prijs is verbonden, op haar beurt aan het Handtheater voor Doven. De prijs is het lid van de Raad van State toegekend voor haar persoonlijke, bestuurlijke en beleidsmatige inzet voor de integratie van mensen met een handicap. Voordat ze lid van de Raad van State werd, was Gardeniers minister van CRM (1977-1981) en van volksgezondheid en milieuhygiëne (1981-1982).