Kamer wil voor elk terrein een adviesorgaan

DEN HAAG, 17 JUNI. De fracties van CDA en PvdA in de Tweede Kamer willen dat er voor elk beleidsterrein een adviesorgaan komt en niet slechts één per ministerie, zoals onlangs een commissie uit de Tweede Kamer bepleitte.

Dat bleek vandaag tijdens een debat over het rapport Raad op Maat van een commissie onder voorzitterschap van het Tweede-Kamerlid De Jong (CDA). Deze commissie, waarin alle fracties waren vertegenwoordigd, pleitte er in februari voor de ongeveer 120 adviesorganen van de overheid, behalve de Raad van State, binnen drie jaar op te heffen. Elk departement zou moeten volstaan met één adviesorgaan. De door ministers te benoemen adviesraden moeten volgens de commissie bestaan uit een beperkt aantal generalistische, onafhankelijke deskundigen die gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de regering binnen een eerder afgesproken termijn.

PvdA en CDA zijn het niet eens met de commissie dat het aantal adviesorganen tot één per ministerie moet worden teruggebracht. Beide partijen komen uit op één adviesorgaan per groot beleidsterrein of per samenhangend beleidsterrein. D66 stelt voor om een overzicht te maken van de advies- en overlegraden die er nu zijn en dan te oordelen welke wel en welke niet wordt opgeheven. De VVD houdt vast aan één adviesorgaan per ministerie. Als een ministerie meer adviesorganen nodig acht, moet de regering volgens de VVD bewijzen dat dat noodzakelijk is. In dat geval ligt voor de VVD de "absolute ondergrens' bij één adviesorgaan per directoraat-generaal. De wettelijke verplichting advies te vragen komt, als het aan de commissie-De Jong ligt, te vervallen. Een meerderheid van de Tweede Kamer gaat hiermee akkoord, zo bleek vanochtend in het debat.

Het Tweede-Kamerlid Van Heemst (PvdA) wil vanaf de eerstkomende begroting een jaarlijks overzicht van de kosten die het inschakelen van in- en externe adviesorganen voor de overheid met zich meebrengen. Van der Heijden (CDA) wil dat het inschakelen van externe adviesbureaus “sterk gebudgetteerd” wordt.