Grondwetsberaad in Moskou opgeschort: geen overeenstemming

MOSKOU, 17 JUNI. De Constitutionele Vergadering van president Boris Jeltsin is gisteren uiteen gegaan zonder een nieuwe ontwerp-grondwet voor Rusland te hebben opgesteld. Er is vooral onenigheid over de positie die de twintig "autonome' republieken binnen de Russische Federatie moeten innemen. Jeltsin wil geen onderscheid maken tussen deze merendeels niet-Russische republieken en de gewone Russische districten en andere "gouvernementen'. De republieken eisen juist een sterkere rol dan de andere "subjecten'.

Om een mislukking van de constituante te voorkomen, heeft Jeltsin de vergadering in het Kremlin gisteren met tien dagen opgeschort. De ongeveer zevenhonderd deelnemers aan het beraad hebben slechts een verklaring aangenomen waarin een aantal algemene hoofdlijnen van het nieuwe Rusland worden vastgelegd.

Zelfs deze declaratie was aanvankelijk onaanvaardbaar voor de regio en deelstaten. Om de gemoederen niet verder te verhitten, besloot Jeltsin daarom op de valreep twee cruciale passages uit de verklaring in zijn slotrede niet uit te spreken. In één van de geschrapte alinea's werd vastgesteld dat alle subjecten gelijkelijk vertegenwoordigd zullen zijn in de Federatieraad, een van de twee kamers van de nieuwe volksvertegenwoordiging. Dit zou een doorn in het oog zijn geweest van de republieken die meer invloed willen in deze senaat. In de andere paragraaf daarentegen werden de districten slechts als “formaties binnen de staat” aangeduid, terwijl de republieken “soevereine staten” werden genoemd. Dit zou de gouverneurs tegen de borst zijn gestuit.

De president heeft zijn medewerkers en de vertegenwoordigers van de bijna negentig "subjecten' opdracht gegeven voor 26 juni een compromis uit te werken. Zaterdag over een week moet de Constitutionele Vergadering wederom in Moskou bijeenkomen.

    • Hubert Smeets