GroenLinks: regel recht op deeltijdwerk

DEN HAAG, 17 JUNI. GroenLinks vindt dat werknemers een wettelijk geregeld recht op deeltijd moeten krijgen. De Tweede-Kamerfractie van die partij heeft daarom gisteren een initiatief-wetsvoorstel ingediend, met de bedoeling nog in de huidige kabinetsperiode tot een besluit hierover te komen.

Of een Kamermeerderheid het voorstel zal aannemen, is twijfelachtig. Hoewel de indiener van het wetsvoorstel, Kamerlid Rosenmöller, rekent op de steun van het CDA, maakte een woordvoerster van de fractie in een reactie vanochtend duidelijk dat hij zich daarin vergist. “Wij zijn wel voor deeltijdarbeid, maar vinden het niet nodig dat dit in de wet wordt geregeld.”

De CDA-fractie vindt dat recht op deeltijdarbeid door overleg tussen de sociale partners tot stand moet komen. Omdat ook de VVD niet voor een wettelijke regeling is, is in de Tweede Kamer geen meerderheid voor het voorstel van GroenLinks. PvdA en D66 zijn wel voor een wettelijke regeling. Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) heeft hierover aan de sociale partners weliswaar advies gevraagd - vooral op aandringen van de PvdA-fractie - maar heeft eerder ook laten weten zelf geen voorstander van een wettelijke regeling te zijn. GroenLinks baseerde zijn verwachting over het CDA-standpunt op uitlatingen die de fractie eerder deed toen de Tweede Kamer het emancipatiebeleid besprak.

Volgens Rosenmoller zou een wettelijke regeling voor deeltijd een “zeer forse” impuls betekenen voor de werkgelegenheid. De OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek) heeft becijferd dat dit plan tot 90.000 extra (volledige) arbeidsplaatsen leidt, oftewel werk voor 110.000 personen.

De “dramatische ontwikkeling” van de werkloosheid is volgens GroenLinks alle aanleiding om de wettelijke regeling voor deeltijdarbeid in te voeren.