EUROPESE BANK

In NRC Handelsblad van 15 juni wordt verslag gedaan van het initiatief van ondergetekende en een aantal bekende Nederlanders om de Europese Centrale Bank naar Amsterdam te krijgen. De kern van de zaak, dat de vestiging van de bank in Amsterdam veel voordelen oplevert, is in het stuk goed weergegeven. Een tweetal misverstanden die mijn toelichting tijdens de persconferentie opwierp wil ik echter rechtzetten.

Wat de positie van Duitsland betreft refereerde ik aan wat er bijvoorbeeld onder de Britten in de wandelgangen circuleert. Het betreft hier dus niet mijn eigen mening.

Premier Lubbers acht ik zoals vele Nederlanders zeer hoog en ik wens hem derhalve in de toekomst een passende functie toe. Ik heb echter de hoop dat dit niet de kans zal verminderen op een eventuele vestiging van de Europese Centrale Bank in Amsterdam, waarvan velen in Nederland zullen profiteren. Een grote inzet van alle betrokkenen is hiervoor nodig.

    • Lid Europees Parlement
    • Maartje van Putten