EREWOORDVERKLARING

In het samenvattende overzicht van de ingezonden brieven naar aanleiding van de artikelenserie "De taboes van 10 mei 1940' (Scharroo, Mussert en de erewoordverklaring; NRC Handelsblad 10 juni) wordt vermeld dat slechts 56 officieren plus 12 kadetten en één stoker van de marine hebben geweigerd de zgn. erewoordverklaring te tekenen.

De acht marine-officieren die dat ook weigerden, worden niet vermeld. Verder mis ik de aantekening dat van de in Nederland aanwezige 72 KNIL-officieren 43 hebben geweigerd te tekenen en dat de 12 kadetten allen KNIL-kadetten waren. (Zie De Jong deel 4, eerste helft; blz. 298 - 300.)

    • Dr. J.D. Buissink